• בדיקת אטימות וטייח מרחבים מוגנים- לפי ת"י 4577 ו- 5075.
  • שליפת אבן, עוגנים,זויתנים ורשת- לפי ת"י 2378.
  • בדיקת דלתות אש- לפי ת"י  1212 חלק 4.
  • בדיקת גלגילונים לכיבוי אש- לפי ת"י 2206.
  • בדיקת תקרות תותב מכל הסוגים- לפי ת"י 5103.
  • בדיקת מעקות מדרגות ומרפסות- לפי ת"י 1142.
  • בדיקת גז ראדון- לפי ת"י 4175.

שלב גמר